top of page

שכר

Architecte d'intérieur

עבור משימה מלאה, מעצב פנים מקבל שכר על בסיס אחוזים. התמורה נעה בין 10 ל-15% מסך העבודה בהתאם לשטח הכולל של הפרויקט.
GZN DESIGN יכולה להציע לך משימה חלקית, מוגבלת לשלב "סיכום קדם פרויקט", היא מתאימה להצעות לפריסות ואביזרים, סקיצות, נקודות מבט, הצעות לחומרים וצבעים.
מחקר זה נותן לך את המתווה אבל במשימה חלקית אנחנו לא מנהלים את שלב הבנייה. 
bottom of page